Our menu

We fry everything fresh!

Shrimp Dinner

Oysters Dinner

Chicken Nuggets Dinner

Chicken Tenders Dinner

Chicken Breast Dinner

Chicken Wings

Buffalo Wings

Honey BBQ Wings

Coleslaw

Spaghetti

Mac ‘n Cheese

Pizza Puff & Fries

Onion Rings

Jalapeño Poppers

Catfish Dinner

Catfish Fillet Dinner

Catfish Nuggets Dinner

Ocean Perch Dinner

Tilapia Dinner

Jack Salmon Dinner

White Fish Dinner

Chicken Leg & Thighs

Jumbo Shrimp Dinner